Småkraftforeninga har passert 600 medlemmer

Småkraftforeninga fikk sitt medlem nr. 600 i slutten av februar, og har siden da fått 4 medlemmer til, slik at vi per dags dato teller 604 medlemmer.

Småkraftforeninga er dermed Norges i særklasse største energiorganisasjon med nesten like mange medlemmer som EBL og KS-Bedrift til sammen!

Medlemmer i en planleggingsfase dominerer medlemstallet med over 480 planlagte kraftverk, mens resterende på drøyt 120 kraftverk er i drift. Begge kategorier øker altså, og om noen år vil nok forholdet mellom kraftverk i en planleggingsfase og kraftverk i drift ha jevnet seg betydelig ut.

For Småkraftforeninga betyr dette at det stilles stadig større krav til medlemspleie, og når vi vet at det i snitt er en 4-5 rettighetshavere bak hvert kraftverk, så har Småkraftforeninga opp mot 3000 personer som er medlemmer via sitt kraftverk.

Fortsatt skal det næringspolitiske arbeidet være det sentrale i foreningas virksomhet, men utvikling av nye og bedre medlemsfordeler vil også være et satsningsområde fremover. Det siste i så måte er tilbud om gratis konto hos Statnett for opprinnelsesgarantier (GOO). Dette koster forøvrig om lag 15 000 kr for hvert kraftverk slik at dette er en reell medlemsfordel.