Stortinget behandlet klimameldingen i går

Under klimadebatten på Stortinget i går presset Frps Ketil Solvik-Olsen først Erling Sande SP og dernest statsråd Åslaug Haga, til å bekrefte om Soria Morias formuleringer om sertifikater, som altså ikke inkluderer småkraften, står ved lag.

Solvik-Olsen spurte Haga om dette: "I Soria Moria-erklæringen står det at i et grønt sertifikatmarked ønsker ikke Regjeringen å ha med småkraftverk. Er det en politikk som Regjeringen fortsatt fører, eller er Regjeringen fleksibel når det gjelder dette, når den nå forhandler med svenskene?"

Haga svarte bl.a. følgende: "Når det gjelder forhandlingene med svenskene om grønne sertifikater, har vi en forståelse med dem om at det ikke er klokt å snakke mye om dette før vi har løsningene klare. Hvilke områder som skal inngå i det grønne sertifikatmarkedet, snakker vi om, men jeg er helt sikker på at representanten er kjent med at svenskene har noe av den mindre vannkrafta med i sitt opplegg."

Småkraftforeninga har forståelse for at man ikek kan avsløre forhandlingskortene, men er samtidig urolig for om småkraften er påtenkt å bli med i sertifikatordningen. Vi har nylig fått bekreftet at datoen for tilbakevirkning står fast og hvor det ble vist til Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007). I den samme meldingen går det frem at det skal gis støtte for de første 3 MW med 4000 produksjonstimer, dvs. 12 GWh. Det er ingen grunn til at dette ikke skal ligge til grunn nå også, siden det altså er bekreftet at st.meld.nr. 11 står fast.