Småkraft på TV

Som varslet om tidligere ble nestleder i Småkraftforeninga, Trond Ryslett, intervjuet av NRK Møre og Romsdal. Innslaget kan ses her: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/124700

NRK Møre og Romsdal har fått med seg poenget med småkraftutbygging, Småkraftforeningas nestleder gir et klart og tydelig signal til myndighetene om at det næringa trenger er stabile og forutsigbare rammevilkår, som gjør det mulig for privatpersoner å satse på egne utbygginger. Eksemplene fra Sunnmøre er i så måte både mange og gode.

Asmund Kristoffersen fra AP og medlem i Energi- og miljøkomiteen ble også intervjet, men kom noe på defensiven. Han var imidlertid meget klar på at småkraften skal være sertifikatberettighet og at hadde han selv hatt fall, ville det vært utbygd allerede.

Småkraftforeninga er glad for all støtte, men kan ikke kvi oss for å så tvil om at Kristoffersen hadde bygd ut i egen regi med de ustabile rammevilkårene vi har opplevd de siste årene, og som han selv må ta en del av ansvaret for. Det er kun de mest standhaftige som har hatt nerve til å bygge ut selv, mens svært mange andre har valgt å selge/leie ut fallrettene til eksterne utbyggere.

Likevel håper vi på fortsatt støtte fra Kristoffersen og av resten av Stortingets energi- og miljøkomite.