Småkraftforeninga på Stortinget

Småkraftforeninga hadde i dag møte med Reidar Sandal og Rolf Terje Klungeland, begge AP og begge er medlemmer i Stortingets Finanskomite. Sandal er forøvrig leder av Finanskomiteen.

Temaet for møtet var først og fremst grunnrenteskatt for nye småkraftverk. Som kjent reverserte Regjeringen kun skatteskjerpelsen for eksisterende og omsøkte kraftverk før 05.10.2007, mens alle som søker konsesjon etter denne datoen blir omfattet av de nye og skjerpede skattereglene.

Småkraftforeningas inntrykk er at det fortsatt er spillerom for å få til endringer i Revidert Nasjonalbudsjett, men at det er for tidlig å si noe om mulige løsninger.

Småkraftforeninga lanserte nok en gang sin bunnfradragsmodell, som gir maksimalt med kraft ut av hvert naturinngrep, mer verdiskapning i distriktene og mer skatteinngang i form av ordinør beskatning og t.o.m. grunnrenteskatt til staten.

Det ble også tid til drøftinger rundt nett-tilknytningsproblematikken, NVE proppen og sertifikater.

Møtet kan karakteriseres som oppløftende og til gjensidig nytte.