Styreleder holdt innlegg på EBL/NVEseminar

Isak Liland holdt foredrag på EBL/NVEs småkraftseminar på Clarion Hotell Gardermoen. Liland tok for seg historien til et kraftverk som har vært i drift en stund.

Historien med Dirdal Kraft er på mange måter et spesielt eksempel pga. noen uheldige omstendigheter som har gjort utbyggingsprisen høy. Eksempelet kan illustrere at valg og kvalitetssikring av entreprenør og utstyrsleverandører må tillegges betydelig vekt. Slike prosjekter blir spesielt ømfientlige for endringer i kraftprisen, nedbørsdata og ikke minst ustabile politiske rammevilkår.