Regjeringen foreslår nye hjemfallsregler

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til nye hjemfallsregler. Forslaget er på høring (frist 30. april).

Småkraftforeninga mener forlsaget er til å leve med. De fleste småkraftverkene har ikek amgasin og vil dermed komme under grensen på 4000 naturhestekrefter. Småkraften blir derfor i liten grad rammet. Grunneiere i distriktene kan bygge ut som før.

Imdlertid finnes det enkelte større småkraftverk som kommer over grensen. Disse vil kunne unngå hjemfall ved å inngå partnerskap med et offentlige selskap (inntil 1/3 del privat eierskap).

Les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2008/heimfall-regjeringa-sikrar-fellesskapet-.html?id=504102