NVE arrangerer seminar om småkraft og konsesjonsbehandling

NVE inviterer til småkraftseminar på Britannia Hotell i Trondheim 28.- 29. april 2008.

Målgruppen er potensielle søkere og konsulenter. I tillegg kan høringsinstanser ha utbytte av seminaret.

Formålet med seminaret er både å gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av søknader og å orientere om hva NVE vektlegger i sine avgjørelser. En god søknad effektiviserer den senere saksbehandlingen.

Se link for program og påmelding: http://www.nve.no/seminarpaamelding.asp?inewsid=37577

Småkraftforeninga mener dette er et meget godt initiativ av NVE. En mest mulig komplett konsesjonssøknad, vil slik situasjonen er nå, være avgjørende for en noenlunde akspetabel saksbehandlingstid. Av den grunn er det all mulig grunn til å ha kunnskap om hva NVE krever av en konsesjonssøknad.

Påmeldingsfristen er 1. april.