Småkraftforeninga møtte Axelsen

Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet. Temaet var grunnrenteskatt for nye småkraftverk.

I møtet argumenterte Småkraftforeninga for at en skatteskjerpelse for nye småkraftverk vanskelig kan forenes med Stortingets målsetninger om mer fornybar energi i Norge. Småskala vannkraft er som kjent den eneste energibæreren som kan levere ny fornybar energi av et visst omfang på kort sikt. Det er således helt avgjørende at småkraftnæringen får akseptable skattevilkår som vil stimulere til ny produksjon, og ikke virke dempende slik de nye grunnrenteskattereglene for nye småkraftverk opplagt vil gjøre.

Axelsen bekreftet at de arbeidet med å kvittere ut Stortingets vedtak om en evaluering av rammevilkårene for ny fornybar energi, deriblant skattevilkårene for småskala vannkraft. Axelsen verken kunne eller ville avsløre i hvilken retning evalueringen gikk, men gav tydelig uttrykk for at Småkraftforeningas innspill, deriblant lanseringen av bunnfradragsmodellen, var en del av vurderingsgrunnlaget.

Småkraftforeninga er forsiktig optimister etter møtet, men det knytter seg fortsatt stor spenning og usikkerhet om hva evalueringen vil resultere i.

Uansett er det vår oppfatning at en eller annen form for endring må komme, ellers vil regjeringens målsetninger om mer fornybar energiproduksjon ikke la seg realisere.