Småkraftforeningas nye styre

På årsmøtet den 25. mars 08, ble det endringer i styresammensetningen. Ut gikk Rolf Amundsen og inn kom Benthe Løvenskiold Kveseth. Isak Liland sendte styreledervervet videre til Trond Ryslett, mens Rune Nydal ble ny nestleder.

Fra venstre: Magnar Lussand, Trond Ryslett (leder), Gaute Nøkleholm, Rune Nydal (nestleder), Isak Liland, Benthe Løvenskiold Kveseth