Konsesjonskøen opp i Stortinget

I går ble NVEs saksbehandlingskapasitet tatt opp i Stortinget. Olje- og energiminister Åslaug Haga innrømmet at saksbehandlingskapasiteten er for dårlig. Haga vil imidlertid ikke svartmale situasjonen.

Haga gjentok også at hun vil forbedre kapasiteten gjennom interne omdisponeringer i NVE. I tillegg til NVE trakk Haga dessuten frem OED som en flaskehals. Mange klagesaker ligger på vent der og Haga mente det var viktig at også OEDs budsjetter blir styrket.

Småkraftforeninga er glad for at temaet har vært oppe på aller høyste nivå. Småkraftforeninga har lansert flere forslag som skal få ned saksbehandlingstiden til akseptable 18 måneder.

Økt delegering til kommunene er et virkemiddel. Kurrante prosjekter helt opp til 2-3 MW bør kunne saksbehandles etter plan- og bygningsloven. Dernest må NVEs ressurstilgang styrkes, men problemet med å få tak i kvalifisert arbeidskraft vil fortsatt være en stor utfordring. Av den grunn har Småkraftforeninga foreslått å leie inn kompetanse der den er, nemlig hos konsulentselskapene f.eks. Norsconsult, Sweco, Multiconsult, Småkraftkonsult m.fl. Kompetanse fra slike selksaper kan nyttes til å klargjøre søknadene til NVE som fortsatt skal avgjøre om søknaden blir godkjent eller ikke. Det må også være slik at egne søknader ikke forberedes.