Presentasjonene fra årsmøtet er lagt ut på kraftverk.net

Presentasjonene fra årets foredragsholdere er nå lagt ut på hjemmesiden. Velg Årsmøtet-knappen i venstremargen

To presentasjoner mangler, men vil bli lagt ut så fort vi får pdf-versjonen.