Småkraftforeninnga møtte Geir Pollestad

Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte med statssekretær Geir Pollestad i Olje- og energidepartementet.

Temaet for møte var konsesjonskøen til NVE og støtteordning for ny fornybar energiproduksjon. I tillegg presenterte vi et forskningsprosjekt for departementet som ser på miljøtilpasninger ved etablering av småkraftverk.