Høring – retningslinjer for stenge-, tappeorganer og rør

NVE har sendt ut på høring nye retningslinjer for stenge-, tappeorganer og rør som utdyper kravene i sikkerhetsforskriften.

Småkraftforeninga vil gi en uttale, og ber om at synspunkter fra medlemmene kommer oss i hende før høringsfristen som er 9. mai.

Forslag til retningslinjer kan lastes ned her: http://www.kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=18