Prekær nettsituasjon

Mangel på nettkapasitet er allerede i dag den største flaskehalsen for å få frem ny fornybar kraftproduksjon. Særlig er situasjonen alvorlig på vestlandet, og kraftfylket nummer en, Sogn og Fjordane, har allerede rødglødende nett.

Innen 2020 vil 5TWh fornybar kraft mangle netttilgang, og Regjeringens målsetninger vil ikke nås.

Men situasjonen vil bli vesentlig mer prekær for hvert år som går, og

Småkraftforeninga har pekt på denne situasjonen i flere år allerede, men nå er tiden overmoden for bokstavelig talt å ta et krafttak, hvor nettselskapene må begynne å planlegge utbygginger i et et helt annet omfang enn tidligere. Nettselskapene kan ikke lenger si at de er tatt på senga av småkraftboomen, for den har pågått i 10 år.

Samtidig må myndighetene endre nettselskapenes økonomiske incentiver for nyinvesteringer i ny kapasitet, slik at nettselskapene ikke blir straffet for nettinvesteringer til småkraftverk.

I tillegg må forslaget om investeringsplikt utredes nærmere.

Det sentrale er å se ting i sammenheng, og det nytter ikke å ensidig stimulere produksjonsleddet. Man må også har fokus på distribusjonen og se begge deler i sammenheng.