Mulig avgiftskutt for hybridbiler

Miljøvernminister Erik Solheim varsler at han ønsker å redusere avgiftene for hybridbiler som Toyota Prius. Solheim ser potensialet til å kutte utslippene av klimagasser ved en elektrifisering av transportsektoren i Norge.

Småkraftforeninga har pekt på dette potensialet tidligere og støtter en slik omlegging av avgiftssystemene.

En fullstendig elektrifisering av transportsektoren vil kreve om lag 4 TWh med ny fornybar energi. Norsk småkala vannkraft kan levere denne energien med minimale miljøinngrep.