OED på gli

Statssekratær Guri Størvold i OED sier til Montel Powernews i dag at de vil vurdere et eget norsk sertifikatmarked som foreslått av Småkraftforeninga, som en overgangsordning til et svensk-norsk sertifikatkmarked kommer på plass.

Småkraftforeninga mener dette i realiteten er et gjennombrudd og vi tror nå at vi for et sertifikatsystem på plass i år. Vår overgangsmodell vil innebære at sertifikatsystemet innrettes slik at prisen legges opp til den svenske (slik det fremgår av klimaforliket). Hvis vi legger Størvolds optimistiske fremdriftsplan til grunn, vil en slik overgangsordning kun gjelde frem til 2010, altså drøyt ett år.