Skattetabbe til 300 mill. kr

Nettstedet NA24 melder om en skattetabbe som kan koste Finansdepartementet opp til 300 mill. kr i tapte skatteinntekter.

I sin iver etter å skjerpe grunnrenteskatten, glemte finansdepartementet rett og slett å kunngjøre hevingen av skatteprosentsatsen fra 27% til 30%. Dermed kan denne delen av vedtaket være ugyldig.

Finansdepartementet forklarer det hele med at det har skjedd en glipp. Imidlertid hevder departementet at skatteskjerpelsen likevel er gyldig, og rettskraftig.

Dette synet deler imidlertid ikke jusprofessor Eivind Smith. Han sier at kraftselskapene har en spennede sak som det er verdt å prøve i retten. Flere kraftselskaper vurderer nå å ta saken til retten for å spare skatt.