Fra grunneier til lokal e-verkssjef

– bygging av eget kraftverk

Formålet med kurset er å øke kompetansen til fallrettighetseiere for å stimulere til egen utbygging eller til å inngå en best mulig avtale med en utbygningspartner.

Første samling
Presentasjon av deltakere
Fallrett og organisering
Avtaler og dokumenter
Hydrologi og konsesjon

Andre samling
Utbygging
Finansiering
Marked og prismekanismer

Tredje samling
Ledelse og drift
Styrearbeid
Regnskap og likviditet
Ringvirkninger og muligheter

• Kurset består av tre dagssamlinger med 1 – 1½ måneds mellomrom.
• Mellom de tre samlingene vil deltagerne få tildelt til sammen 10 timers konsulent bistand for assistanse knyttet til deltagerens eget spesifikke behov.
• Konsulenten er en erfaren rådgiver innen småkraftverksbygging.
• Kurssteder: Volda, Førde, Samnanger.
• Kursstart: høst 2008
• Kursavgift: kr 10 000 + mva, inkl. 10 timers konsulentbistand
• Påmelding: Postalt via kursfolder eller www.kraftverk.net
• Kursansvarlig SINTEF MRB i samarbeid med Småkraftforeninga.

Meld interesse her:


Navn:
Adresse:
E-post:
Telefon:
Ønsket kurssted: