Luftslott?

Teknisk Ukeblads redaktør Tommy Rudihagen tar bladet for munnen og gir utrykk for det mange av oss har fryktet en stund; nemlig at Regjeringens målsetninger om ny fornybar energiproduksjon ikke er oppnåelig.

Regjeringens mål er 25 TWh ny fornybar kraft innen 12 år (2020), og det påstås at EU vil kreve det samme fra Norge. Enda mer ambisiøs er Energirådets leder, som har snakket om 120 TWh ny kraft, samt Eli Arnstad, som i sin tid snakket om 30 TWh og 1000 TWh realistisk potensial for hhv. bølgekraft og offshore vindkraft.

Småkraftforeninga deler Rudihagens vurderinger særlig all den tid at vi per dags dato ennå ikke har en støtteordning for en av de potensielt viktigste bidragsyterne til å nå Regjeringens målsetninger, nemlig småskala vannkraft.

Haga har, siden hun overtok som Olje- og energiminister, trukket opp forventningene om en kraftig økning i produksjonen av ny fornybar energi. Hun har sittet såpass lenge nå at handling må avløse lovnadene. Hun må rett og slett prestere ellers vil de mange entusiastiske talene etterhvert bli mer pinlige enn inspirende å overvære.

Får hun imidlertid på plass et sertifikatmarket nå før sommeren (2008), så suser hun rett inn i historien og vil bli husket for den ministeren som virkelig ga fornybarsatsningen et løft – akkurat som hun selv ønsker.