Ny vindkraftstøtte lanseres i dag

Enova lanserer i dag et nytt vindkraftprogram.

OED og Enova pesenterer i dag en ny og forbedret investeringsstøtten. Åslaug Haga uttaler at målet om 3 TWh vindkraft innen 2010 dermed nås.

Småkraftforeninga presenterer i det følgende et uttdrag fra tildelingsprosedyrene:

Rangeringskriterium
Søknadene vil bli rangert etter kostnadseffektivitet.
Investeringstøtten fra Enova skal være utløsende for at parken bygges og skal gi aktøren en tilfredsstillende avkastning på investeringen. På grunnlag av søknaden vil Enova foreta en kontantstrømanalyse basert på følgende forutsetninger:

Avkastningskrav:
8 % reelt før skatt
Levetid:
Byggetid + 20 år produksjon
Kraftpris:
Gjennomsnittlig siste 6 mnd 3-årsforward observert på Nordpool ved dato for søknadsfrist
Inntekt:
Kraftpris x forventet produksjon (P75)
Valutakurser:
Valutakurser ved dato for søknadsfrist legges til grunn

Småkraftforeninga ønsker ikke et slikt skjønnsbasert system, men vil som kjent heller ha et sertifikatordning.