Småkraften får ikke sertifikater

SVs Inga Marte Thorkildsen er i siste nummer av Energi krystallklar på at inkurien i Soria Moria erklæringen, iallefall hvis vi skal tro på SP sin forklaring, på ingen måte var en skrivefeil. Tvert i mot sier Thorkildsen nå at dette var helt bevisst.

Hvorfor Thorkildsen er i mot å gi sertifikater til småkraftverkene over 1 MW er fortsatt høyst uklart, og hun begrunner ikke dette nærmere. SPs Erling Sande er dermed på kollisjonskurs med Thorkildsen. Sande mener at småkraften opplagt skal være med, og viser ganske riktig til at småkraften er helt nødvendig for å få opp sertifikatvolumet.

Småkraftforeninga mener at denne stillingskrigen om over eller under 1 MW er helt meningsløs – og energien burde vært fokusert på andre saker. Det finnes ingen gode grunner til å utelukke småkraftverkene, og i realiteten så vil ordningen være helt avhengig av volumet til småkraftverkene.

Det er muligens et misforstått miljøargument som ligger bak SV sin motvilje, men hvordan en meget forsiktig utbygging av under 4% av alle norske fall, skal kunne pårope seg miljømotstand er helt uforståelig.

Også Bellona og Zero mener SV her har en dårlig sak, og det er i realiteten kun Naturvernforbundet som ser noen betenkeligheter med småkraften – men de er jo prinsipalt i mot all vannkraft og evner ikke å skille mellom gamle kampsaker og nye moderne miljøprosjekter.

Småkraftforeninga vil selvsagt holde trykket opp i sertifikatsaka fremover mot 1. juli som er fristen til Haga i følge klimaforliket.

Hvis en likevel skal være bokstav tro slik Thorkildsen ønsker, er det grunn til å minne om at kapittel 5.5 i klimaforliket har overskriften "Småkraft". Det kan vanskelig tolkes annerledes enn at eventuelle støtteordninger må inkludere småkraften.