Norges Bondelag søker prosjektleder småkraft

Norges Bondelag søker i samarbeid med Småkraftforeninga etter en prosjektleder for småkraftutbygging på Vestlandet. Dette er et treårig engasjement, og prosjektlederen skal drive rettledning for småkraftutbygging som en del av brukets ressursgrunnlag.

Kontorsted er Førde. Se annonsen lenger ned på siden for mer info.