Småkraftforeninga hadde innlegg på konsesjonsseminar

Småkraftforeninga var invitert til å holde et innlegg på NVEs seminar om småkraft og konsesjonsbehandling i Trondheim i går. Seminaret samlet om lag 110 deltagere hovedsakelig fra konsulentselskaper og offentlig forvaltning. Formålet var å gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av søknader.

Temaet var de næringspolitiske rammevilkårene for småkraftutbygging, og der er det som kjent mye å ta tak i. Det ble lagt vekt på de "fire store", nemlig nett-tilgang, konsesjonskøen, grunnrenteskatt og manglende støtteordninger.

Presentasjonen er lagt ut i dokumentbasen.