Småkraftforeninga på Stortinget

Småkraftforeninga hadde i går et konstruktivt møte med Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien og Torbjørn Andersen. Alle representerer Frp og sitter i Energi- og miljøkomiteen.

Vi rakk å drøfte flere sentarle næringspolitsike saker så som grunnrenteskatt for nye småkraftverk, sertifikater, NVEs konsesjonskøproblematikk, nett-tilgang og avskrivningsregler.

Det er Småkraftforeningas oppfatning at Frp støtter Småkraftforeningas syn på de aller fleste politikkområder og at Frp er en viktig støttespiller for småkraften i Norge.