Småkraftforeninga deltok på årsmøte i svensk småkraftforening

Småkraftverkens Riksforening hadde sist helg sitt årsmøtearrangement i Lerum, ikke langt fra Gøteborg. Småkraftverkens Riksforening i Sverige er endel eldre enn Småkraftforeninga og ble stiftet i 1980. De teller om lag 700 medlemmer, men tar da med kraftverk, firmaer og enkeltpersoner.

Daglig leder orienterte årsmøtet om situasjonen i Norge, og det må sies at svenskene lot seg imponere, både av potensialet, etablerte kraftverk og ikke minst av vårt eget årsmøtearrangement.

Også vannkraften i Sverige sliter med næringspolitiske utfordringer, i første rekke en høy eiendomsskatt og motstand særlig fra sportsfiskeinteresser.