13,5 millioner til konsesjonsbehandlingen

I revidert nasjonalbudsjett 2008 foreslår regjeringen å styrke konsesjonsbehandlingen og miljøtilsynet i Norges vassdrags- og energidirektorat med 13,5 millioner kroner.

Gjennom styrking av bemanningen og effektiviseringstiltak behandler NVE nå flere konsesjonssøknader om fornybar energi enn tidligere. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ytterligere styrking av NVEs kapasitet til konsesjonsbehandling. Samtidig foreslås det å øke kapasiteten innen anleggstilsyn og miljøtilsyn for å sikre en rask oppfølging av det store antallet små vannkraftverk som er under bygging. Regjeringen foreslår også en opprusting av NVEs IKT-verktøy, som skal bidra til mer effektiv konsesjonsbehandling og styrket driftssikkerhet. Regjeringen foreslår derfor at NVEs budsjett til disse formålene styrkes med 13,5 millioner kroner.

– NVE har sentrale oppgaver i å få fram fornybare energiprosjekter. Med regjeringens forslag får NVE økt kapasitet til å konsesjonsbehandle prosjekter innen fornybar energi. Bemanningen blir styrket med 10 nye årsverk. Dette er en økning av kapasiteten på konsesjonsbehandling på nesten 30 prosent. Dette gjør at vi får fortgang i behandlingen av blant annet prosjekter for småkraft og vindkraft, sier olje- og energiminister Åslaug Haga til regjeringens nettsider.