Olje- og energiministeren og Småkraftforeninga avholdt felles pressekonferanse

Olje- og energiminster Åslaug Haga og Småkraftforeninga holdt i dag en felles pressekonferanse gjeldende småkraftsakene i revidert nasjonalbudsjett. En samlet energipresse samt Nationen var tilstede.

Det var selvsagt reversjeringen av innslagspunktet for grunnrenteskatt som fikk hovedfokus. Men også styrkingen av NVEs konsesjonskapasitet er svært positivt.

Småkraftforeninga har gitt Haga og Senterpartiet mye ros for at de har dratt disse viktige sakene gjennom regjeringen, og vi merker nå at Olje- og energiministeren er i ferd med å ta grep, selv om det gjenstår flere og viktige utfordringer som må løses.

Se link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2008/statsrad-haga-motte-smakraftforeningen.html?id=511675