EBL kritiserer regjeringen

I et intevju i Teknisk Ukeblad tar administrerende direktør i Energibedriftenes Landsforening Steinar Bysveen bladet fra munnen og kritiserer regjeringen for vinglete miljøpolitikk. Det er særlig bråket i Enova og internt hos OED samt varierende målfokus i satsningen på ny fornybar energi, som er hovedgrunnen til Bysveens kritikk.

Småkraftforeinga er enig i mye av kritikken til EBL, og Småkraftforeninga mener at nå er fraværet av støtteordninger det mest prekære. Som EBL, er også Småkraftforeninga bekymret over at tilbakmeldingene fra OED er at det ikke engang er reelle forhandlinger med svenskene om en felles sertifikatordning, men heller uformelle sonderinger.

Småkraftforeninga mener vi har tapt for mye tid allerede, og at vi snarest må etablere et eget norsk sertifikatmarked som senere kan slås sammen med det svenske eller endre europeiske ordninger.

EBL etterlyser også en helhetlig energiplan, noe Småkraftforeninga er enige i. Skal målene i klimaforliket nås, må det tenkes langsiktig men handles raskt. Småkraftforeninga mener det er regjeringen som har dårlig tid og som er helt avhengig av å spille på lag med energiprodusentene.

Den mye omtalte reverseringen av grunnrenteskatten for småkraftverk var både viktig og gledelig, men realiteten er at dette ikke er et løft i seg selv. Vi er kun tilbake på 2007 nivå – så regjeringen må prestere bedre enn dette.

Les hele intervjuet med Bysveen her: http://www.tu.no/eliaden/article159355.ece