Småkraftforeninga deltok på Energikonferanse i Førde

Fagforbundene NITO og TEKNO arrangerte i dag et energiseminar hvor Småkraftforeninga deltok med innlegg og i den påfølgende paneldebatten. Temaet for Småkraftforeningas innlegg var om småkraft er miljøvennlig energiproduksjon.

I tillegg til Småkraftforeninga var vindkraftinteressene representert ved Håkon Sandvik Vestavind, mens miljøinteressene var representert ved Erik Solheim i Naturvernforbundet og Gøsta Hagenlund hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane.

Småkraftforeningas styreleder Trond Ryslett, og nestleder Rune Nydal, deltok på seminaret.

Småkraftforeningas presentasjon er lagt ut i dokumentsenteret.