Haga fortsetter samtalene med Sverige

I en pressemelding fra OED sier Olje- og energiminister Åslaug Haga at arbeidet med grønne sertifikater fortsatter, og at hun er villig til å strekke seg langt for å få til en løsning med svenskene.

Haga sier videre at hun møter sin svenske kollega til neste uke for å fortsette samtalene.

Småkraftforeninga håper at Haga har rett i sitt syn på den svenske holdningen, men minner om at tidsaspektet er vesentlig. Vi kan ikke bruke flere år på å forhandle med svenskene. Da er det som tidligere nevnt bedre å etablere et eget norskt sertifikatmarked først og som senere kan slås sammen med det svenske.

Link til pressemelding: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2008/arbeidet-med-gronne-sertifikat-fortsette.html?id=512553