Sertifikatsaken går inn i en avgjørende fase

Sertifikatsaken går nå inn i en svært avgjørende fase og hvor utfallet tilsynelatende er uklart. Småkraftforeninga mener at et norsk – svensk sertifikatmarkedt er et blindspor rent tidsmessig.

Småkraftforeninga ber Åslaug Haga om å droppe et felles svensk norsk sertifikatmarked, ikke fordi vi ikke vil ha det, men fordi det ikke lar seg gjennomføre innen rimelig tid.

I stedet bør Norge etablere sitt eget sertifikatmarked, og det kan ganske enkelt gjøres ved å ta frem lovforslaget fra 2006 – stryke Sverige – og justere andelsmålene.

Det bør også være fullt mulig å innføre dette med virkning fra 01.01.09.

Fordelene er som kjent flere:

1. Norge bestemmer selv grenseverdiene for kraftverksstørrrelse, og som må minimum må ta med produksjon opp til 12 GWh.
2. Ordningen må omfatte alle med byggestart etter 01.01.2004. Det er viktig for å få et tilstrekkelig volum på ordningen fra dag en.
3. Ordningen må være teknologinøytral, noe som vil sikre at de midlene utnyttes rasjonelt.

Hovedinnvendingen mot et eget norsk sertifikatmarked har vært at volumet vil være for lite. Det vil altså løses ved å inkludere alle med byggestart etter 2004 og det er trolig rundt 1,3 TWh med slik småkraft. Det betyr at det vil minimumm være 1,3 000 000 sertifikater tilgjengelig når ordningen eventuelt starter opp.