Utbyggingsplaner skrinlegges

Nettstedet NA24 melder om at Skagerak Kraft og Agder Energi dropper utbygging av småkraftverk. Årsaken er høye utbyggingskostnader i kombinasjon med manglende støtteordninger. Selskapene har søkt NVE om forlengelse av konsesjonen i fem år.

Småkraftforeninga mener dette viser hvor alvorlig mangelen på støtteordning er. Når så kapitaltunge selskaper legger i utgangspunktet sunne prosjekter på is, hvordan skal langt mindre kapitalsterke grunneiere klare slike løft.

Mangelen på støtteordninger er nå prekær, og vil å prakis hindre at flere TWh med småkraft bygges ut.