Ekstrem prisforskjell på el

Norge er delt inn i ulike prisområder, og hvor kraften prises svært ulikt. Dette henger sammen med en rekke forhold men skyldes først og fremst en begrenset overføringskapasitet mellom prisområdene.

Småkraftforeninga har ingen ambisjon om å bedrive markedsanalyser, men vil be småkraftprodusentene i prisområde NO1 (Bergen) om å tenke seg godt om før de eventuelt inngår spotprisavtaler nå. Spotprisen i dette området er mellom 3-4 ganger lavere enn i prisområdet NO2 (Molde).

Se NordPools sine hjemmesider for mer info: www.nordpool.no