Småkraftforeninga har gitt innspill til Finanskomiteen

Finanskomiteen skal behandle forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 16. juni. Småkraftforeninga har i den forbindelse oversendt komiteen Småkraftforeningas syn på RNB, hvor vi støtter endringene knyttet til grunnrenteskatten og styrkingen av NVEs konsesjonsavdeling.

Småkraftforeninga benytter også anledningen til peke på mulige løsninger i forhold til støtteordninger for ny fornybar kraft og den prekære nettsituasjonen vi har i Norge i dag

Brevet er lagt i Dokumentbasen.