Småkraftforeninga ønsker økt satsning på el/plug-in biler

Småkraftforeninga mener myndighetene må legge til rette for en massiv overgang fra transport med forbrenningsmotorer basert på fossile ressurser, til en mer klimanøytral transportsektor.

Når plug-in teknologien treffer oss med full tyngde i 2010 vil vi ha et fantastisk utgangspunkt for å gå over til en svært klimavennlig transportform. Plug-in hybrider og tradisjonelle elbiler, vil kunne erstatte hele personbilsegmentet på kort sikt.

Imidlertid er det avgjørende at det etableres incentiver som gjør at både bilprodusentene, bilimportørene og ikke minst bilkjøperne, finner det interessant å bytte ut bilparken.

Både avgiftssystemet og andre incentiver feks gratis parkering, gratis bompassering m.v., bør innføres, iallefall som en overgangsordning.

Småkraftforeninga har samtaler med elbilforeningen og vil samarbeide om enkelte felles næringspolitiske saker.