Stortingets behandling er utsatt

Opposisjonen var lite fornøyd med at Regjeringen ville hastebehandle hjemfallssaken nå i sommer, og forlangte at saken måtte utsettes.

For Småkraftforeninga betyr denne utsettelsen mindre siden småkraftverkene stort sett er untatt regelverket. Det er ikke foreslått endringer knyttet til grensen for hjemfall/konsesjon på 4000 naturhestekrefter. Dermed vil de aller fleste småkraftverkene ikke berøres av eventuelle endringer i dette regelverket.