Ny plan- og bygningslov er vedtatt

Stortinget vedtok nylig en helt ny plan- og bygningslov. Den nye loven skal tre i kraft fra 01.01.2009.

Plan- og bygningsloven (PBL) er trolig den loven som påvirker folk flest i størst grad. Alle berøres av PBL, og småkraftutbyggere er intet unntak. Av den grunn er det alltid interessant hvis PBL endres, noe den i høy grad vil fra årsskiftet.

Det er plandelen i loven som nå skal endres. I hovedsak innebærer lovendringen en skjerpet dispensasjonspraksis noe som betyr at det blir viktigere å få innarbeidet bygg- og anleggstiltak herunder småkraftverk inn i kommuneplanen.

Les mer her: http://www.stortinget.no/beso/2007/beso-200708-084.html