Frp vil tillate utbygging av vernede vassdrag

Frp sier de vil åpne for utbygging også av magasinkraftverk i vernede vassdrag. I tillegg vil de tillate mer og større småkraftfverk i slike vassdrag.

Småkraftforeninga mener Frp tar opp en viktig problemstilling. Med de klimautfordringene vi står ovenfor i dag, må det være tillatt å diskutere om vi fortsatt skal verne 45 TWh fornybar kraft.

Småkraftforeninga har lenge ønsket seg en debatt om hvorvidt småkraftutbygging i sidelever til vernede vassdrag i realiteten kan tillates en høyere slukevne og utnyttelsesgrad.

Småkraftforeninga har lansert forslaget om differensiert produksjon med økt produksjon om natten. Slik situasjonen er i dag er det en dårlig utnyttelse av naturinngrepet i vernede vassdrag fordi naturinngrepet blir ikke større selv om det tillates en noe høyere effekt og en noe høyere utnyttelse av vannet.