Foss etterlyser svar fra regjeringen i sertifikatsaken

Høyres Per Kristian Foss etterlyste i dag svar fra Regjeringen på klimaforlikets frist for en avklaring i sertifikasaken.

Småkraftforeninga har lansert en alternativ løsning med et eget norsk sertifikatssyetem, siden en svensk norsk sertifikatordning ikke vil bli avklart innen rimelig tid.

Dette bekreftes også av sentrale AP kilder som sier at Sverige trenger mer tid.