Ny Norge-Danmark kabel

tu.no melder om at Statnett og danske Energinet.dk vil strekke en ny, fjerde kabel fra Sør-Norge til Jylland. Kabelen skal ha en kapasitet på 600 megawatt og vil koste tre milliarder kroner.

Kabelen får flere ulike funksjoner. I første rekke skal den nyttes som reguleringsbuffer til dansk vindkraft. Dernest skal kabelen også nyttes til å bedre overføringskapasiteten mellom Danmark og Tyskland, og dermed også mellom Norge og Tyskland.

Kabelen får navnet Skagarak 4 og skal være operativ i 2014.