Terje Riis-Johansen ny olje- og energiminister

I dag ble Terje Riis-Johansen presentert som den nye Olje- og energiministeren etter Åslaug Haga. Riis-Johansen har som kjent vært landbruks- og matminister frem til nå.

Småkraftforeninga er svært godt fonøyd med valg av ny Olje- og energiminister. Riis-Johansen har markert seg som småkraftminister allerede som landbruks- og matminister.

Mye tyder på at to av tre statssekretærer fortsetter under Riis-Johansen. Småkraftforeninga har hatt god dialog med Hagas statssekretærer og denne kontakten synes altså å kunne fortsette, noe vi er glad for.

Småkraftforeninga er sikker på at vi får en fin dialog med vår nye minister også, og vi ser frem til å ta tak i viktige næringspolitiske småkraftsaker så som nettilgang og sertifikater med det første.