OED har utredet støtteordninger i andre land

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Econ Pöyry og KanEnergi gjennomgått støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Østerrike, Italia og Spania.

Rapporten konkluderer, ikke overraskende, med at ny fornybar energiproduksjon er så kapitalkrevende at det vil kreve en eller annen form for myndighetsstimulans.

Småkraftforeninga mener rapporten ytterligere underbygger behovet for en produksjonsstøtteordning av typen grønne sertifikater, og vi håper rapporten er et skrittt nærmere et norsk sertifikatmarked fra 01.01.2009.

Les utredningen her: http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Rapporter/R-2008-066%20KIB%20Støtteordninger%20for%20fornybar%20energi%20i%20Europa.pdf