Storbritannias statsminister ønsker mer fornybar energi

Statssekretær Liv Monica Stubholt rapporterte fra oljemøtet i Jeddah, og sa at de som tjener penger på olje også må satse mer på fornybar energi.

Også Storbritannias statsminister Gordon Brown sa under møtet at han ønsker at de oljeproduserende landene gjør mer for å utvikle alternativ energi.

Småkraftforeninga støtter selvsagt disse synspunktene og vi mener det er et paradoks at Norge, som har bygget opp sin velferd på utslipp av CO2, per dags dato ikke har noen støtteordning for produksjon av ny fornybar energi.

Småkraftforennga ønsker et norsk sertifikatmarked fra 01.01.09, noe som er høyst realistisk siden lovteksten finnes allerede.