Riis-Johansen følger Hagas løp

I et intervju med MontelPowernews sier den ferske Olje- og energiministeren at han vil ha samme tempoplan som det Åslaug Haga la opp til.

Dette betyr at løpet mot et felles svensk norsk sertifikatsystem fortsetter med den tidsmessige usikkerteheten dette medfører.

Småkraftforeninga er ikke overrasket at Riis-Johansen, som helt fersk olje- og energiminsiter, sier dette. Småkraftforeninga håper likevel at Riis-Johansen vil se nærmere på Småkraftforneingas forslag om et eget norsk sertifikatmarked fra 01.01.2009.