Riis-Johansen lover en avklaring før ferien

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier til Dagens Næringsliv han ikke vil ta sommerferie før Stortinget har fått en avklaring på sertifikatspørsmålet. Som kjent har klimaforliket en frist den 1. juli på en slik avklaring, og det er førstkommende tirsdag.

Riktignok kan dette bety at det blir lenge til at Riis-Johansen kan ta sommerferie, men Småkraftforeninga håper både fpr ministerens del og ikke minst for småkraftprodusentenes del, at det blir en snarlig avklaring.