Gjennombrudd i sertifikatsaken

Olje- og energidepartementet varsler i en pressemelding at et innholdet i en felles norsk svensk sertifikatordning vil være avklart innen 1. oktober 2009.

Det er således ikke slik at sertifikatordningen trer i kraft på dette tidspunktet men Småkraftforeninga mener dette likevel er et stort skritt videre. Småkraftforeninga vil likevel vente med å slippe jubelen helt løs før vi kjenner til detaljene i ordningen, men vi forutsetter at ordningen får tilbakevirkende kraft til 01.01.2004 og at også småkraftverkene blir med.

Les pressemeldingen og underlagsdokumentene her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2008/forstaelse-om-samarbeid-om-et-felles-els.html?id=519882