10 TWh med ny småkraft innen 2020

Småkraftforeninga mener det bør fastsettes et kvantitativt mål på ny småkraftproduksjon på linje med det vindkraften har.

Det foreligger som kjent mål på hvor mye vindkraft som skal utløses i nær fremtid (3 TWh innen 2010). Småkraftforeninga mener et tilsvarende konkret produskjonsmål også børe etableres for småkraften.

Småkraftforeninga foreslår følgende småkraftmål:

Innen 2020 skal det bygges ut minimum 10 TWh med ny småkraft.

Målet kan synes ambisiøst og det skal da bygges ut snaut 1 TWh årlig frem til 2020. Imidlertid ligger det allerede en 3-4 TWh i NVEs konsesjonskø, og det er sannsynlig at gitt riktige rammevilkår at ytterligere 6-7 TWh kan utløses innen 2020.

Et slikt måltall vil være viktig fordi det vil forplikte myndighetene til å endre rammevilkårene og fjerne dagens flaskehalser så som nettilgang, konsesjonskø og nye balanseavregningsregler (fra 01.01.09). Dessuten vil et slikt måltatt opprettholde fokus på behovet for en støtteordning.