Høy krafteksport i juni

NVE melder om en høy eksport av kraft i juni måned. Eksporten i juni på 1,7 TWh er 34% høyere enn samme periode i fjor.

Det er den nye NorNed ledningen som holder eksporten oppe siden annen overføringskapasitet er redusert.

Småkraftforeninga mener at eksport av norsk CO2-fri vannkraft er svært positiv. I de tilfeller hvor vannkraft erstatter kull- og gasskraft reduseres klimautslippene.

Antar vi at 1,7 TWh med kullkraft erstattes av norsk vannkraft, så innebærer dette en reduksjon av CO2-utslippene på hele 1,4 mill. tonn CO2, eller CO2-utslippene fra 90 000 mennesker et helt år.