Elektrifiseringen av personbilparken må stimuleres

En fullstendig elektrifisering av norsk transportsektor vil kreve om lag 7-8 TWh med kraft. Småkraftpotensialet kan med andre ord dekke opp hele elektrifiseringen og en god del mer. En elektrifisering av personbilparken er mest realistisk. Det er flere ulike teknologier for eksempel rene elbiler, hybridbiler, hydrogen biler, bioetanol og plug-in hybrider.

Av alle disse teknologiene er trolig plug-in hybriden den varianten som vil passe best. Plug-in hybrid kombinerer oppladbart batteri med forbrenningsmotor, og hvor batteridriften vil kunne dekke mellom 60-80% av all kjøring. Kun på de lengre turene vil det være behov for forbrenningsmotoren, som for øvrig vil kunne drives av bioetanol. Dagens plug-in teknologi er umoden og med en batterirange på om lag 30 km. Imidlertid vil man ved å stimulere etterspørsel etter slike biler, fremskynde teknologiske nyvinninger og det er realistisk at batterikapasiteten vil forbedres innen kort tid slik at batterirekkevidden blir 100 km eller mer.

Småkraftforeninga mener det bør innføres kraftfulle incentiver slik at miljøvennlige biler velges fremfor konvensjonelle biler ved at plug-in hybrider og andre miljøvennlige teknologier hjelpes frem gjennom:

• Redusert nybilavgift til staten (til den ønskede omlegging er oppnådd)
• Gratis bruk av kollektiv felt (til den ønskede omlegging er oppnådd)
• Ingen eller redusert årsavgift (til den ønskede omlegging er oppnådd)
• Gratis bompasseringer.
• Gratis parkeringer der det ligger til rette for det.
• Forbud mot konvensjonelle personbiler (når alternativ teknologi er moden).