Småkraftforeninga har inngått samarbeidsavtale med Toyota Norge AS

Småkraftforeninga og Toyota Norge AS har i dag inngått en samarbeidsavtale hvor begge organisasjonene skal vise myndigheter og opinionen plug-in teknologiens muligheter for å redusere CO2-utslippene i Norge.

Toyota Norge og Småkraftforeninga ønsker videre å markere ovenfor myndighetene at det er et høyst realistisk scenario å satse på plug-in teknologi når nå både produsentene av plug-in biler og av kraft satser sammen for å nå felles mål, nemlig reduserte CO2-utslipp i Norge.